'
26.8 C
Aigio
Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
spot_img

Ερώτηση Μιχάλη Κατρίνη, Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κινήματος Αλλαγής, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Mε θέμα «Άνιση μισθολογική μεταχείριση της πλειοψηφίας των εργαζομένων στην ΜΟΔ ΑΕ»

Την ισότιμη, από μισθολογικής άποψης, μεταχείριση των υπαλλήλων διαφορετικών ειδικοτήτων της ΜΟΔ ΑΕ, που ασκούν όμως τα ίδια καθήκοντα, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής κ. Μιχάλης Κατρίνης, επισημαίνοντας την πληθώρα σχετικών δικαστικών προσφυγών 350 και πλέον εργαζομένων, επί συνόλου 1014, την τελευταία 3ετία.

Η διαφοροποίηση μεταξύ των αποδοχών όσων κατατάχθηκαν στον κλάδο των ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών και στον κλάδο Πληροφορικής δημιούργησε ανισότητες παρά το γεγονός ότι το σύνολο του υπαλληλικού δυναμικού παρέχει στην εταιρία την ίδια ακριβώς εργασία.

Ο κ. Κατρίνης τόνισε ότι τα τελευταία 2 χρόνια ο Σύλλογος Εργαζομένων (ΣΕΜΟΔ) στην εταιρεία έχει λάβει επανειλημμένα δεσμεύσεις, τόσο από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα όσο και από την ηγεσία του υπουργείου ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος, χωρίς ωστόσο αποτελέσματα μέχρι σήμερα.

Υπογράμμισε δε, ότι καθώς βρισκόμαστε στην περίοδο του σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και επειδή πρόκειται για έναν νευραλγικό τομέα, που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, κρίνεται αναγκαία η εύρυθμη λειτουργία της ΜΟΔ Α.Ε.

Ο κ. Κατρίνης ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να εξετάσει με τη δέουσα προσοχή το ζήτημα αυτό ώστε να αρθεί η αδικία ετών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Όπως είναι γνωστό, εδώ και αρκετά χρόνια στη ΜΟΔ ΑΕ, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου, έχουν διαμορφωθεί μισθολογικές ανισότητες μεταξύ εργαζομένων της ίδιας πανεπιστημιακής βαθμίδας, του ίδιου τρόπου πρόσληψης, οι οποίοι παρέχουν την ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα.

Με την πρόσληψή του από την ΜΟΔ ΑΕ, κάθε στέλεχος τοποθετούνταν στις διάφορες θέσεις εργασίας των Ειδικών Υπηρεσιών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όχι με αποκλειστικό γνώμονα το αντικείμενο σπουδών του, αλλά με βασικό κριτήριο την κτηθείσα προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, την ειδική εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε συνάρτηση με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες του φορέα τοποθέτησης.

Το μοναδικό κριτήριο για τον προσδιορισμό των αποδοχών των εργαζομένων στη ΜΟΔ ΑΕ κατά την περίοδο αρχικής πρόσληψης ήταν τα έτη προϋπηρεσίας και η κτηθείσα εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Ακολούθως, από το 2006 και στη βάση διαδοχικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) που τελικά ίσχυσαν έως το 2011, οι εργαζόμενοι εντάσσονταν σε ένα βαθμολογικό / μισθολογικό κλιμάκιο, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας και την εμπειρία τους ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) και όχι ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκαν.

Απόρροια των ανωτέρω ήταν, ότι κάθε στέλεχος στην ΜΟΔ ΑΕ με τα ίδια έτη προϋπηρεσίας λάμβανε τον ίδιο μισθό, χωρίς να προβλέπεται καμία διακριτή επιδοματική πολιτική, (όπως συμβαίνει στο Δημόσιο τομέα), πρακτική ομοιάζουσα με την ισχύουσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον ιδιωτικό τομέα.

Μεταγενέστερα, κατά το έτος 2013, επήλθε μισθολογική ρύθμιση των αποδοχών του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ που τους εξομοίωνε με τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με τη ρύθμιση αυτή επήλθαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων.

Διαμορφώθηκαν μεγάλες ανισότητες στους μισθούς των υπαλλήλων στη ΜΟΔ ΑΕ, οι οποίοι έχουν πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών ΠΕ & ΤΕ σε διαφορετικές ειδικότητες (πλην των πτυχιούχων μηχανικών κυρίως), παρά το γεγονός ότι το σύνολο του υπαλληλικού δυναμικού παρέχει στην εταιρία την ίδια ακριβώς εργασία, ήτοι την παρακολούθηση και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ.

Άμεση, όμως, συνέπεια αυτού ήταν να δημιουργηθούν αυτομάτως μεγάλες διαφορές στους μισθούς των εργαζομένων της ΜΟΔ ΑΕ, της τάξης των 400-450 ευρώ, οι οποίοι μέχρι πρότινος λάμβαναν τις ίδιες αποδοχές. Ως εκ τούτου εμφανίστηκε διαφοροποίηση μεταξύ των αποδοχών όσων κατατάχθηκαν Α) στον κλάδο των ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών και Β) στον κλάδο Πληροφορικής. Συγκεκριμένα: Α) Όσοι εργαζόμενοι είχαν πτυχίο μηχανικού κατατάχθηκαν στον κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και έλαβαν υπέρτερες αποδοχές, καθώς η υπερβάλλουσα μείωση που λάμβαναν οι ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικοί του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν από 1-11-2011 (λόγω διαφοράς αποδοχών και επιδομάτων μεταξύ του προγενεστέρου μισθολογίου του Ν. 3205/2003 και του Ν. 4024/2011) κατά πολύ υψηλότερη από την αντίστοιχη των άλλων κλάδων του Υπουργείου. Έτσι οι υπάλληλοι της ΜΟΔ ΑΕ, που είχαν την ειδικότητα του Μηχανικού, βρέθηκαν να αμείβονται με υψηλότερες αποδοχές συγκριτικά με τους μη Μηχανικούς, παρότι οι τελευταίοι μπορεί να ανήκαν στο ίδιο ή και σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο. Η διαφορά αυτή ουσιαστικά προέκυπτε, καθώς οι ΠΕ και οι ΤΕ Μηχανικοί του Υπουργείου Ανάπτυξης πριν την εφαρμογή του Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο), λάμβαναν διαφορετικές αποδοχές από τους εργαζόμενους που υπάγονταν σε άλλους κλάδους.

Β) Αντίστοιχα όσοι εργαζόμενοι κατατάχθηκαν σε κλάδο Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης έλαβαν επίσης υπέρτερες αποδοχές, διότι η υπερβάλλουσα μείωση που λάμβαναν από 1-11-2011 οι εργαζόμενοι με ειδικότητα Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης (λόγω διαφοράς αποδοχών και επιδομάτων μεταξύ του προγενεστέρου μισθολογίου του Ν. 3205/2003 και του Ν. 4024/2011) ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη των άλλων κλάδων του Υπουργείου. Έτσι οι υπάλληλοι της ΜΟΔ, που κατατάχθηκαν σε κλάδο Πληροφορικής βρέθηκαν να αμείβονται με υψηλότερες αποδοχές συγκριτικά με τους λοιπούς εργαζομένους, παρότι απασχολούνταν στο ίδιο αντικείμενο, μπορεί να ανήκαν στο ίδιο ή σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο και να είχαν περισσότερα προσόντα. Η διαφορά αυτή και πάλι προέκυπτε, καθώς οι υπάλληλοι Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, πριν την εφαρμογή του Ν. 4024/2011, κατ’ εφαρμογή του προϊσχύοντος ενιαίου μισθολογίου μέχρι την 31-10-2011 λάμβαναν τον βασικό μισθό τους, διάφορα επιδόματα κοινά με τις υπόλοιπες ειδικότητες, αλλά και επιπλέον επίδομα Πληροφορικής.

Απόρροια των ανωτέρω είναι η πληθώρα δικαστικών προσφυγών 350 και πλέον εργαζομένων επί συνόλου 1014 την τελευταία 3ετία. Δικαστικές προσφυγές με κύριο περιεχόμενο την υφιστάμενη μισθολογική διαφοροποίηση μεταξύ των υπαλλήλων της ΜΟΔ ΑΕ, κατ’ εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

Πρέπει να ληφθεί επίσης υπ’ όψη ότι η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΜΟΔ ΑΕ, βαρύνει τους πόρους του ΕΠ της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επιπρόσθετα, τα τελευταία 2 χρόνια ο Σύλλογος Εργαζομένων (ΣΕΜΟΔ) στην εταιρεία έχει λάβει επανειλημμένα δεσμεύσεις, τόσο από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα όσο και από την ηγεσία του υπουργείου ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος, χωρίς ωστόσο αποτελέσματα μέχρι σήμερα.

Δεδομένου ότι, βρισκόμαστε στην περίοδο του σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 κι επειδή πρόκειται για έναν νευραλγικό τομέα, που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, αλλά και ότι, είναι ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της ΜΟΔ Α.Ε. και να αρθεί μια αδικία ετών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Θεωρεί ή δεν θεωρεί η κυβέρνηση θεμιτή την ισότιμη, από μισθολογικής άποψης, μεταχείριση των υπαλλήλων της ΜΟΔ ΑΕ διαφορετικών ειδικοτήτων, που ασκούν τα ίδια καθήκοντα; και εάν ναι
  2. Τι πρόκειται να πράξει το Υπουργείο για την άμεση άρση των αδικαιολόγητων μισθολογικών ανισοτήτων σε βάρος της πλειοψηφίας των υπαλλήλων της εταιρείας;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Κατρίνης

Σχετικά άρθρα

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Δείτε ακόμα